PvdD 2006Partij voor de Dieren 2006

De Partij van de Dieren had in 2006 ook nog dit affiche in gebruik:

Partij voor de Dieren 2006